Delaware

Delaware

Delaware

Delaware az Egyesült Államok 13 alapító államának egyike. Gyakran nevezik „Első Államnak” (First State), mert itt ratifikálták elsőként az ország alkotmányát.

A Delmarva-félsziget északkeleti részén, a Delaware-öböl nyugati partján fekszik. A második legkisebb területű szövetségi állam (5057 km²).

Története:

Őslakói

Az első európai bevándorlók előtt a Delaware folyó völgyét egy, az algonkin nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélő indián törzs lakta. Magukat lenni-lenape-nak nevezték, ami „igazi emberek”-et vagy „valódi emberek”-et jelent. A többi őshonos amerikai csoporttól a „nagyapák” titulust kapták annak jeleként, hogy már hosszú ideje éltek a völgyben. Vadászatból, halászatból és mezőgazdaságból éltek; fő terményeik a kukorica, a bab és a tök voltak. Az európai telepesek delavernek (Delaware) nevezték el őket.

A lenni-lenape-ok három nagy csoportból álló konföderációban éltek; területük New York állam déli részétől a mai Delaware északi részéig terjedt – ezt déli csoportjuk foglalta el. Az állam délnyugati részén, a Nanticoke-folyó mentén egy nantikóknak nevezett rokon nép élt. A Delaware folyó mentén esetenként prémet, szőrméket, bundákat kereskedtek a Pennsylvania belsejéből érkező, egy irokéz nyelven beszélő, harcias minka(?) törzzsel.

17. század

Holland expedíciók és telepedés

Az első európai felfedezők holland és angol kereskedők voltak. A Delaware-öblöt Henry Hudson angol fedezte fel 1609-ben – őt a Holland Kelet-indiai Társaság bízta meg azzal, hogy találja meg a legendás Északnyugati átjárót Észak-Amerikán át a Csendes-óceánhoz. Ennek ellenére nem ő kutatta fel. A következő évben Samuel Argallkapitány Thomas Westnek, Virginia kormányzójának tisztelegve az öböl egy nyugati partszakaszának a Cape De La Warr nevet adta.

1614 és 1620 között számos holland hajó kutatta a Delaware folyót és partvidékét. 1624-ben Holland Nyugat-Indiai Társaság a Delaware völgye és a Hudson-folyó völgye közötti területen megalapította Új-Hollandia (Nieuw Nederland) gyarmatot. A társaság arra bátorította az üzletembereket, hogy vásároljanak fel földeket az őshonos amerikai lakosoktól, és az ilyen földeken lehetnek patrónusok vagy alakíthatnak uradalmakat, ha hoznak telepeseket. Egy csoport kereskedő megvásárolta a földet Bombay Hook és Cape Henlopen között, és 1631-ben megépítették Swaanendaelt, az első európai települést Delaware-ben, a mai Lewes területén. Az őshonos amerikaiak egy éven belül lerombolták a települést és megölték a telepeseket. Ez volt Delaware-ben az egyetlen ilyen, fehérek elleni támadás – nem tudni, hogy melyik törzs követte el.

Új-Svédország

Új-Svédország megalapításával Peter Minuit – aki arról híres, hogy megvásárolta Manhattant csecsebecsékért, 24 $ értékben –, vitte az első végleges európai telepeseket Delaware-be. Minuit a Delaware folyó torkolatánál alapította Új-Svédországot, 1638-ban.

A Holland Nyugat-Indiai Társaságot inkább érdekelte a kereskedelem mint a gyarmatosítás – eközben a társaság sok tagja felajánlotta gyarmatosító szolgálatait a svéd királyságnak. Az egyikük Peter Minuit, Új-Hollandia volt főigazgatója vezette a svéd kutatást, és megalapította az első végleges települést Delaware-ben. 1638 márciusában az expedíció egy megerősített kereskedelmi ügynökséget, a mai Wilmington területén. Fort Christina nevet kapta, a svéd királynő tiszteletére. Minuit bebiztosított egy okiratot az őshonos amerikaiaktól a Bombay Hooktól egészen a Schuylkill folyóig terjedő földre, amely most amely a Delaware-be ömlik bele, ahol a mai Philadelphia van. A területet Új-Svédországnak nevezték. Az elkövetkezendő 17 évben több mint egy tucat expedíció érkezett Új-Svédországba, svéd, finn és holland telepesekkel, állatokkal, gabonával és szerszámokkal. További földeket vásároltak még a folyó mindkét oldalán. Johan Björnsson Printz (1643-1653) kormányzó vezetése alatt új erődök, házak, malmok és rakpartok épültek, bátorították a kereskedelmet az őslakosokkal.

A Holland Nyugat-Indiai Társaság magának követelte Delaware területét, és 1651-ben megpróbálta hatalma alá keríteni. Peter Stuyvesant, Új-Hollandia kormányzója vezetésével, a hollandok megépítették Fort Casimir-t mai New Castle területén. A svédek 1654-ben bevették az erődöt, de a következő évben Stuyvesant visszatért Új-Svédországba még nagyobb erővel és az egész területet elfoglalta. Annak ellenére, hogy sok svéd maradt Delaware-ben, a svéd uralom Észak-Amerikában a végéhez ért.

1656-ban a Holland Nyugat-Indiai Társaság pénzügyi nehézségei miatt eladta Fort Casimirt és a Christina folyó meg Bombay Hook közötti földet Amszterdamnak, Hollandiában. A település, amely Fort Casimir mellett nőtt fel az Új-Amstel nevet viselte, és a terület fővárosa lett. 1663-ig Amsterdam megvásárolt minden földet a Delaware-öböltől a Schuylkill folyóig.

Angol uralom

Az angolok, akik a hollandok vetélytársai voltak a kereskedelemben és gyarmatokban Észak-Amerika területén, számos háborút vívtak ellenük, 1652 és 1674 között. 1664-ben az angolok elfoglaltak minden Új Holland és Holland birtokot egészen a Delaware völgyig. Ez elindította a második angol–holland háborút, amelynek végkifejlete 1667-ben következett be, angol győzelemmel. Delaware-t bekebelezte az angol York herceg, és 18 évig kormányozta mint a birodalma részét, New Yorkot (azelőtt New Netherland). A holland, svéd és finn települők, akik állampolgári hűséget ígértek az angol királynak, megtarthatták a birtokaikat. Telepesek más angol gyarmatokból, mint Virginia, Maryland, New Jersey és New York, Delaware-be jöttek, így a gyarmat gyorsan nőtt.

A hollandok visszahódították az elvesztett területeiket a harmadik angol–holland háborúban, de a békeszerződésnek megfelelően kénytelenek voltak visszaadni nekik.

Delaware és William Penn

1681-ben, William Penn, egy angol kvéker birtokot kapott Észak-Amerikában II. Károly angol királytól. Ennek a földnek Pennsylvania volt a neve. Penn egy várost tervezett erre a földre, és a Philadelphia nevet adta neki – ez görögül annyit jelent, hogy „testvéri szeretet”. Talán a név találó volt, mert a föld megszerzése után nemsokára levelet írt az őslakos törzsfőnököknek, a barátságukat kérve. Azt állította nekik, hogy igen érzékenyen érintik azok a gonoszságok és igazságtalanságok, amiket telepesek műveltek az indiánokkal. Tőlük eltérően Penn békében kíván élni velük. Valóban, Penn rövid uralmát demokratikus időszakként tartják számon, és tényleg békében élt az őslakókkal.

1682-ben William Penn, kérelmezett egy direkt kijáratot az óceánhoz. York hercege Pennek adta az összes földet, egy 19 km-es körzetben, (12 mérföld) New Casteltól és Cape Henlopentől délre. A terület bennfoglalja a mai Delaware nagy részét. Az átengedést hevesen ellenezte Charles Calvert, és Lord Baltimore, aki szintén igényelte a Delaware folyó menti földet a Maryland gyarmatának. Egy angol bíróság elutasította Baltimore igényét, de a végső vita a Maryland és Delaware közötti határvonalról csak 1769-ben oldódott meg.

1682 decemberében 3 delawari megye, amit Penn Lower Countiesnak nevezett, egyesült Pennsylvaniaval. Egy általános gyűlés kormányozta. Delaware-nek és Pennsylvaniának ugyanannyi képviselője volt a gyűlésben.

Penn egy békeszerződést kötött még abban az évben a delawari nemzettel. Nem voltak további összetűzések a delawari és a fehérek között egészen a Francia Indián háborúig (1754-1763), amikor néhány delawari francia oldalra állt, mások Nagy-Britannia oldalára álltak(3 ország egyesülése, amit Anglia vezet), mások pedig semlegesek maradtak. Addigra, viszont a delawareiek nyugat felé költöztek a fehér települések elől, a legtöbben Ohioba mentek. Ma szétszórt csoportokban élnek, Oklahomában és Ontarioban, Kanadában. Egy kevés maradékuk a Nanticoke-nak még mindig Warwickban él, Sussex County-ban, ahol egy közösségi központot tartanak fenn.

Elválás Pennsylvaniától

Delaware lakossága vonakodott a Barátok Társaság vagy a kvékerek vezetésétől, a vallásos testület, ami Philadelphiát uralta, és féltek a gyors gazdasági növekedéstől. Nehezteltek továbbá Penn kudarca miatt, hogy nem sikerült elég védelmet biztosítania Lord Baltimore emberei és a partvonal menti településeket terrorizáló kalózok támadásai ellen. Végül a viszály az alsó megyék képviselete fölött ahhoz vezetett, hogy Delaware kialakított egy új, független gyűlést. Az első gyűlést New Castle-ban tartották, 1704-ben. Attól az időponttól a Delaware-i gyűlés hozta meg az alsó három megye törvényeit – gyakorlatilag külön gyarmattá vált, Pennsylvania kormányzójának vezetésével. A saját gyűléssel a delaware-i lakosság biztosította a gyarmat fejlődését.

A 18. század

A három megye virágzott a 18. században. A gazdálkodás volt a fő foglalkozás, de sokan foglalkoztak halászattal, és kis kézműves vállalkozásokkal, mint háztartási cikkek és hordók készítése. Malmok, cserzőműhelyek és sok más kis műhelyek alakultak Delaware északi részén, a kis patakok mentén, amely bőséges vízerőt biztosított. A hajógyártás virágzott Wilmingtonban, és még számos városban. Gabona, faanyag, tejtermékek, és más élelmiszert exportáltak a déli gyarmatokba, Nyugat-Indiába és Európába.

Forrás: Wikipedia

Cégalapítás Delaware-ben

Az Egyesült Államokban többféle cégtípus létezik, amelyek fő különbségei az adózásban és a tulajdonosi felelősségvállalás mértékében mutatkoznak meg. Nem mindegyik cégforma alkalmas külföldi tulajdonosok számára. Rezidens cégként történő működés esetén több cégforma közül választhatnak a külföldi tulajdonosok is.

Offshore LLC

Az LLC cégforma használata speciális besorolása miatt igen kedvező adózási feltételeket, bizonyos államokban akár teljes adómentességet tesz lehetővé tulajdonosai részére.

Ezekben az államokban a cégtörvény lehetőséget ad az LLC offshore cégként történő bejegyzésére.

A nyugati oldalon Oregon, a keleti oldalon Delaware az általunk támogatott offshore cégközpont.

Az offshore LLC jogai és előnyei

 • Önálló jogi személyiséggel bíró vállalkozás.
 • A cég nem bocsát ki részvényeket, ezért a tulajdonosokat tagoknak nevezzük.
 • A tulajdoni hányad bármilyen arányban meghatározható
 • Bármilyen alaptőke mérték engedélyezett.
 • A tagok felelőssége korlátozott, a befizetett alaptőke mértékéig tart
 • Egy tag elegendő a cégalapításhoz
 • Az offshore LLC tagja csak külföldi természetes személy lehet
 • Névleges tulajdonos igénybevétele engedélyezett
 • Taggyűlés tartása nem kötelező
 • A tagok adatainak feltüntetése a társasági szerződésben nem kötelező és ezen adatok nem kerülnek nyilvánosságra (Az OECD információcsere egyezménye miatt a névleges tulajdonos használata javasolt)
 • Névleges tulajdonos használatával teljes anonimitás és adómentesség legalizálható.

Az offshore LLC kötelezettségei és korlátozásai

 • A tagokra és a társaságra vonatkozó adómentességek csak abban az esetben érvényesíthetőek, ha a cég nem áll üzleti kapcsolatban USA céggel vagy személlyel.
 • Az offshore státusz fenntartása külföldi magánszemély tagok esetén lehetséges
 • Az LLC kötelezettsége a törvények betartása, a regisztrált ügynök fenntartása és az évente esedékes franchise adó / minimumadó megfizetése (Ezen díjakat fenntartási díjunk tartalmazza).
 • Az LLC minden üzleti évben éves jelentést tesz a Secretary of State felé, amelyben nyilatkozik a non-rezidens státusz feltételeinek teljesüléséről (az éves bevallás elkészítését és benyújtását fenntartási díjunk tartalmazza).
 • Federális adószám (EIN) nem igényelhető
 • Az offshore LLC Pénzforgalmát nem bonyolíthatja az Egyesült Államok területén.

 

Megrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot:

 

Delaware-i Cégalapítás megrendelése

  Megrendelő Adatai

 • Alapítandó Új Cég adatai

 • Alapítandó Cég leendő tevékenységi köre

 • Directori adatok

 • Minden cégnek rendelkeznie kell legalább egy Directorral. A Director, azaz az igazgató felel a cég tevékenységéért. Bankszámlanyitáskor, a bankkártyán nem (csak) a cég neve, hanem a Director neve fog szerepelni, "Business" megjelöléssel. Tehát, csak a Director férhet hozzá a céges bankszámlához. Több Director esetén ugyanez a helyzet.
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Director 2, vagy több

 • Ha az alapítadó cégnek csak 1 Directora lesz, értelem szerűen a Director 2. adataira szóló mezőket kérjük hagyja üresen
 • Iratok, Okmányok feltöltése

 • Biztonsági kérdések

 • Több Director esetén

 • Titkári Adatok

 • Titkár Iratainak, Okmányainak feltöltése itt

 • Titkár - Biztonsági kérdések

 • A Cég Tulajdonosainak Adatai

 • Új cégének szüksége van tulajdonosra. A tulajdonos lehet vagy magánszemély, vagy a Director is, vagy akár egy másik külföldi cég is, vagy ezek vegyesen.
 • Ha nem (csak) a Director a tulajdonos

 • Tulajdonos és a Cég Kapcsolata

 • Adatvédelem

 • a Simfalogic Corporation (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes vagy egyéb adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezeli, és sem a megrendelés időbeli hatálya, sem annak érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a másik Fél engedélye nélkül saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használja fel, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, és azzal semmilyen egyéb más módon nem él vissza.

  1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

  2. A személyes adatok címzettjei: a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, cégalapítási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

  3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

  4. A személyes adatok, adatfeldolgozásra, átadásra kerülnek a Simfalogic Corporation ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalóinak, a cégalapítási, könyvelési, és adózási feladatokat ellátó munkavállalóinak, illetve az adatfeldolgozóinak, továbbá a postázás, szállítás céljából az adott ország állami postájához, illetve a megbizott futárszolgálatnak, és a vagyonvédelem céljából pedig a Simfalogic Corporation vagyonvédelmi megbízottjának.

  5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről további bővebb információkat a Simfalogic Corporation honlapján, az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
 • Fizetési Opciók

 • Üzenet írása

 

Verification / Ellenőrzés

 

Megrendelés folytatásához az Ügyfélkapu  (jobb oldalon felül, a menüben) linkre kattintva regisztráljon saját adataival egy fiókot. A kiválasztott cégalapítási foldert az elkészült fiókjában már a (a fejlécben, a bal felső részen)  a “Shop” gombra kattintva tudja kiválasztani, majd ez után a megrendelését a következő díjfizetési opciók kiválasztásával teheti meg:

 • PayPal fizetéssel (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Lépjen be saját PayPal fiókjába)
 • Bankkártyával (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása) PayPal >  Megrendelés (Kék gomb) > Fizetés Hitelkártyával opciót kell választani)
 • Banki utalással  (Lépések: Cégalapítási csomag kiválasztása > Fizetés (zöld gomb) > (Fizetési mód kiválasztása)  Mail in Payment >  Megrendelés (Kék gomb)  opciót kell választani)

          ezekkel a lépésekkel tudja megrendelését Simfalogic Corporation részére kiegyenlíteni.

Amint a befizetés megérkezik, küldjük visszaigazolásunkat az űrlap helyes kitöltésének ellenőrzése végett. Amint az adatok helyességéről megkaptuk öntől a visszaigazolást, a cégalapítási folyamatot elindítjuk, és minden további lépésről tájékoztatást küldünk.